Buitengewoon opsporings ambtenaren

De Boa werkt wijkgericht en is het eerste aanspreekpunt voor inwoners bij de overlast. De taken en bevoegdheden van Boa’s zijn afgelopen jaren uitgebreid.

Meerdere rollen

De Boa’s hebben meerdere rollen, zij zijn zichtbaar aanwezig op straat. Zo vormt hij of zij de ‘ogen en oren’ van de gemeente, politie en is aanspreekpunt voor de burger. Deze dienstverlenende rol kan een Boa ook actief invullen door inwoners en ondernemers te informeren over allerlei veiligheidsvraagstukken en voorlichting te geven over het nemen van preventieve maatregelen om veel voorkomende criminaliteit te voorkomen. Ook wordt de Boa ingezet om toezicht te houden op de veiligheid en het naleven van de vergunning tijdens een evenement.

Bevoegdheden

De Boa’s zijn tevens met opsporing belast voor strafbare feiten, hierbij moet u denken aan milieufeiten, fout parkeren, hondencontrole en kleine overtredingen die voor de leefbaarheid van een wijk kunnen hinderen.

Graag in gesprek

We nodigen mensen van harte uit op straat met ons in gesprek te gaan. We horen graag waar mensen zelf in de wijk aandacht voor willen. We werken intensief samen met de politie, wijkregisseur, perspectief en woonbedrijf.