Bewonersbijeenkomst 19 april 2021

Het was een mooi avontuur. Een digitale bewonersbijeenkomst. Dankzij de inzet van velen werd een uitzending van de bewonersbijeenkomst een succes. De onderwerpen die daarbij aan de orde werden gesteld zijn:

 • Ettegerpark (8.25)
 • Luisterzuilen (10.07)
 • Afscheid Kees Tazelaar (11.45)
 • Adoptie bloembakken (12.40)
 • Knarrenhof / Hof van Zutphen (14.25)
 • Parkeren door bezoekers (19.31)
 • Veiligheid & verkeer (20.37)
 • Afval (23.18)
 • Bouwontwikkelingen in de wijk (27.09)
 • Kompaan college (43.32)
 • Waterplein (50.47)
 • Stichting Jachthaven Noorderhaven (55.20)

Hierna kun je verwachten dat we terug komen op de vragen die in de chat stonden, maar nog niet beantwoord zijn. Ook alle vragen en ideeën die we vooraf hebben gekregen zullen hun aandacht krijgen.

Maar heb je naar aanleiding van deze video nog wat te vragen of in te brengen, klik dan op onderstaande link.

Ik heb een vraag of inbreng voor de prachtige wijk Noorderhaven

Nog onbeantwoorde vragen naar aanleiding van de uitzending

Hieronder tref je een aantal vragen en antwoorden die aan Peter Kelder (Gemeente Zutphen) gesteld zijn en waarvan het antwoord inmiddels is gegeven.

VraagAntwoord van Peter Kelder
Komt er een Supermarkt en gezondheidscentrum?Volgens het bestemmingsplan is er geen mogelijkheid voor een grote supermarkt in de wijk. Wel is er ruimte voor buursupermarkten en andere middenstand. Er zijn in de wijk op verschillende locaties winkelpanden beschikbaar. Het is aan de middenstand om zich hier wel / niet te vestigen. Ditzelfde geldt voor een mogelijk gezondheidscentrum.
Wanneer en hoe wordt er gecommuniceerd over eventuele adoptie van de bloembakken?De gemeente zal hier via haar halfjaarlijkse nieuwsbrief over communiceren. De verwachting is dat dit niet in de komende nieuwsbrief zal zijn, maar die aan het eind van het jaar
En er wordt gevraagd of de Noorderhaven eenrichtingsverkeer wordt en zo ja welke kant gaat deze dan op?Er zijn geen plannen om de bestaande verkeersstructuur te wijzigen. Als het gaat om de Noorderhavenstraat (bij veld 2/3), dit wordt eenrichtingsverkeer in de richting van de IJssel vanaf de kruising met de Reesinkhof.
Hoe zit het met het tijdelijke toiletblok op de hoek van Contrascarp CoenenparkstraatDeze blijft tot na de zomer hier staan en krijgt uiteindelijk een plek op drijvende steigers in de haven (in aangepaste vorm en uiterlijk)
Toekomstige plannen Dreef? Komen er drempels?Er zijn geen drempels voorzien in de Dreef. Wel wordt gekeken naar de verkeersaansluiting Hermesweg/Dreef bij de realisatie van de nieuwe school Kompaan.
Kunnen er parkeerbeugels voor fietsen komen bij het Ettegerpark?We gaan kijken of en waar we fietsnietjes kunnen plaatsen bij het park.
Fietspad doortrekken bij de Museumhaven.De grond om het fietspad langs de Museumhaven door te trekken is in particuliere handen. De huidige eigenaar wil vooralsnog niet tot verkoop overgaan. De gemeente wacht voorlopig de ontwikkelingen af en is (nog) niet tot een onteigeningsprocedure overgegaan. Zij is dat ook niet voornemens binnen afzienbare tijd dit te gaan doen.
LinandergebouwHet Liander gebouw is niet meer in gebruik als kantoor. Voorlopig blijft het gewoon staan. Het gebouw is opgekocht. Het is afwachten wat er mee gaat gebeuren.