De Groene Mars

In Noorderhaven is het prachtig wonen. Maar wist je dat de nieuwste wijk van Zutphen grenst aan het grootste hitte-eiland van de stad? Industrieterrein De Mars is uit de stresstest van de gemeente gekomen als heetste plek van onze gemeente. Tijdens hittegolven wordt een vierkante kilometer aan steen en asfalt opgewarmd tot wel 40°C en koelt ’s nachts nauwelijks af. De hitte straalt vervolgens uit over de hele stad.

Reden voor ZutphenEnergie (ZE) om aan de slag te gaan. De lokale energiecoöperatie houdt zich niet alleen bezig met de energietransitie (energiebesparing, – opwekking en levering), maar ook met klimaatadaptatie (vernatten, vergroenen). Ofwel, hoe bereiden we onze stad voor op de kleinere en grotere gevolgen van de klimaatverandering die gaande is?

Voor De Mars betekent het vooral vergroenen: zorgen dat er veel meer bomen en struiken groeien. In het project “De Groene Mars” doet ZE een voorstel hoe dit aan te pakken. Samen met gemeente, waterschap, bedrijven, natuurclubs, Oostpijl Hoveniers en De Werkmakers hoopt ZE dit jaar aan slag te gaan. Ook de bewoners van Noorderhaven doen mee. In afwachting van een subsidie van de provincie – duimen, 10 februari weten we meer – is een groep van inmiddels 15 bewoners begonnen met het opruimen van zwerfvuil. Een dankbare klus want er ligt heel veel. Maar ook een gezellige klus, want we leren elkaar als nieuwe bewoners meteen beter kennen. En tegelijkertijd maken we onze omgeving een beetje mooier. Als er straks groen licht is voor De Groene Mars kunnen de Noorderhaven-bewoners ook andere klussen gaan oppakken.