GF-containers erg snel vol

Enige maanden geleden zijn er in onze wijk GF-containers geplaatst bij de Marshaven en op Reesinkhof. Zij zijn bedoeld om de bewoners van appartementen de gelegenheid te geven hun groente- en fruitafval mee te geven. Het is gebleken dat deze containers heel snel vol zijn, waardoor bereidwillige bewoners vergeefs aankomen en hun GF-afval niet kwijt kunnen. Dat is vervelend, heel vervelend.

Dan komt men op het punt waarop men zich afvraagt wat er nu met het zakje afval moet gebeuren. Iedereen weet dat dit niet bij de container kan worden achter gelaten. Wat kan men wèl doen?

Neem het zakje mee terug naar huis en deponeer dit bij het restafval. Nu nog wel, hoe jammer dat ook is. Maak melding bij Circulus Berkel van de volle container. Dat kan telefonisch: 0900-9552 of via WhatsApp: 06-1050 7300.

Beide containers zijn onderdeel van een pilot. Omdat de gemeente en Circulus Berkel willen weten wat de ophaalfrequentie moet zijn, is het van belang dat zij zicht krijgen op de hoeveelheid afval dat opgehaald moet worden. Meld dus altijd als je merkt dat de container aangeeft vol te zijn en dat storten niet meer mogelijk is. Laat in ieder geval nooit het afval achter. Dit trekt ongedierte aan en daar is niemand mee gebaat in onze mooie wijk.