Havendagen Jachthaven Noorderhaven 2022

Doelgroep: Bewoners van Zutphen en specifiek die van de wijk Noorderhaven, houders van een vaste ligplaats in de Noorderhaven en passanten.

Programma:

Vrijdag 19 augustus:

16.45 uur: Openingswoord door de voorzitter Erik Meijer

17.00 uur: Muziek Programma: Aan de invulling wordt gewerkt.

Voor consumpties kunnen bezoekers gebruik maken van de faciliteiten van het Koelhuis.

19.00 uur: Einde

 

Zaterdag 20 augustus:

10.00 uur: Kijkdag in de haven voor geïnteresseerden tot 18 uur.

– bekijken van de schepen in de haven. Een aantal vaste ligplaatshouders bieden ook de mogelijkheid om een kijkje op/in hun schip te nemen.

– Daarnaast zijn te bezichtigen een oude Tjalk, de antieke sleepboot Georgeus en een politiepatrouilleboot en/of RWS-patrouilleboot.

– kleine vaartochtjes tegen betaling op de IJssel uitgevoerd door beide commerciële partijen.

12.00 uur: Diverse demonstraties van watersport activiteiten

13.00 uur: Diverse demonstraties van watersport activiteiten

14.00 uur: Diverse demonstraties van watersport activiteiten

15.00 uur: Diverse demonstraties van watersport activiteiten

16.00 uur: Diverse demonstraties van watersport activiteiten

Einde programma: 18 uur

n.b.: Voor consumpties kunnen bezoekers gebruik maken van de faciliteiten van Café Kop van noord en het Koelhuis.

Overzichten:

Plattegrond 1

Voor de veiligheid willen we aan de haven grenzende deel van de Contrescarp vrijhouden van verkeer. Het op de hoek van de Coenensparkstraat en de Contrescarp gelegen tijdelijke parkeerplaats van Heijmans willen we gebruiken als fietsenstalling.
De organisatie zal eventuele risico’s zoveel als mogelijk beperken. Ook zal gezorgd worden voor voldoende bemanning op de plaatsen van belang. Echter, het bezoeken van het evenement is op eigen risico.

Plattegrond 2

De aangegeven publieksvakken te gebruiken tijdens concert en demonstraties.

Corona maatregelen:

De doorgang van het evenement en de te hanteren coronamaatregelen zijn afhankelijk van de dan geldende voorschriften en regels die wij dan ook zullen hanteren.

Tijdens een concert gaan we uit van het gebruik van de publieksvakken. Wanneer Coronamaatregelen daarom vragen zullen we daar een indeling maken met markeertekens van minimaal 1,50 meter afstand en toezicht op naleving houden.

Wanneer Coronamaatregelen daarom vragen zullen we tijdens de openstelling van de steigers uitgaan van de regel van 1 persoon per 5 m2.
De Noord- en Zuid steiger samen zijn 200 meter lang en ieder 2 meter breed, de Oost steiger is 40 meter lang en 3 meter breed. Totaal 520 m2 loopsteiger.
Hiermee zouden er 100 personen tegelijkertijd op de steigers mogen zijn.
Bij tweerichting verkeer zijn de vingerpieren goed te gebruiken als passeerposities.

In deze situatie lijkt het verantwoord maximaal 70 bezoekers tegelijkertijd op de steigers toe te laten.

Indien nodig maken we bij de ingangen een voorziening voor ontsmetting van handen en verder voor voldoende aanwijzende teksten.

Zutphen, 20 mei 2022

Stichting Jachthaven Noorderhaven Zutphen