Project windpark IJsselwind (Windmolens noordkant Noorderhaven)

Sinds het voorjaar van 2019 is het wijkteam actief betrokken bij het project Windmolens in Zutphen. Erica van den Hoorn is trekker in dit project.
De rol van het wijkteam is het bewaken van een zorgvuldig proces voor omwonenden. Het is niet aan het wijkteam om voor of tegen de aanleg van windmolens te zijn. Dit is aan de individuele bewoners / belangenverenigingen rondom het mogelijke toekomstige windpark.
Onderdeel van dit proces is het verdelen van gelden uit het gebiedsfonds. Zoals het nu voorligt komt Noorderhaven hiervoor in aanmerking. Mochten deze gelden worden toegekend dan zal dit voor een sociaal doel in onze wijk worden ingezet. Wij houden u op de hoogte.
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar Zutphen – Waterschap Rijn en IJssel (wrij.nl). Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben kunt u via de mail contact opnemen met Erica van den Hoorn (wijkteamnoorderhaven@gmail.com). Graag expliciet in de mail aangeven dat het gaat om een vraag en/of opmerking over het Windpark IJsselwind.
 
 
bron wrij.nl