Ria Ambergen

In maart 2021 kom ik aan de Contrescarp in de Noorderhaven te wonen. Ik hoop in de Noorderhaven met veel plezier te wonen en ik wil graag bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.