Stentor 5 nov 2022: Zutphen laat afval beter scheiden

Bron: De Stentor van 5-11-22

Afvalscheiding is een hot item geworden voor de bewoners van Zutphen. Nu maakt de vuilniswagen de containers nog leeg, maar het streven is dat in 2030 niet meer dan 30 kilogram restafval per inwoner wordt opgehaald. Vorig jaar was dat nog zo’n 137 kilo.

Dat probeert de gemeente nu uit bij drie pilotwijken waaronder Noorderhaven. Daar wordt het afval al flink gescheiden door de wijkbewoners en wordt nog bekeken hoe het laatste deel – het GFE-afval – kan worden verzameld. GFE-afval is een verzamelnaam voor groenten-, fruit- en etensresten. Dit laatste gaat nu nog bij het restafval, maar als de pilot lukt, zal het definitieve aantal GFE-containers en de ophaalfrequentie worden beoordeeld aan de hand van de ervaringen.

Het zogenaamde “Omgekeerd ophalen” gaat de meeste containers vervangen.

Om te voorkomen dat vuil naast de containers wordt geplaatst, komen er proeven met zogenaamde containertuintjes. Deze verfraaien niet alleen de containerplekken, maar verhinderen ook dat er vuil wordt achtergelaten.
Oh ja, deze worden regelmatig gereinigd…..