Wijkagent

Mijn naam is Ivo Hettelaar. Ik ben sinds 1998 werkzaam bij de politie en ben daarvoor werkzaam geweest bij Justitie en de Koninklijke Marechaussee.

Sinds november 2019, ben ik werkzaam als wijkagent voor de wijken De Hoven en De Mars.

Als wijkagent houd ik mij naast de uitvoering van de algemene politie taak (het opsporen van strafbare feiten en het verlenen van acute hulp) ook bezig met specifieke wijkzaken. Zo fungeer ik als aanspreekpunt voor buurtbewoners die problemen ervaren. Daarnaast probeer ik vroegtijdig personen die dreigen af te glijden richting crimineel gedrag te signaleren en verwijs ik buurtbewoners met persoonlijke problemen door naar professionele hulpverleningsinstanties.

Gelukkig sta ik er in mijn werk niet alleen voor.

Het politie team waarin ik werkzaam ben bestaat uit zeer gedreven collega’s.

Mocht ik niet aanwezig zijn dan zijn de collega’s van mijn team altijd bereid om u te woord te staan. Bel daarvoor naar 0900-8844 of bezoek politie.nl.