Welkom

De wijk Noorderhaven is een wijk volop in ontwikkeling. En dat blijft de aankomende jaren. In de Noorderhaven worden oud en nieuw met elkaar verenigd. Historische panden zoals ‘Het Koelhuis‘, ‘Pakhuis Noorderhaven’ en de ‘Zutphense Broodfabriek’ zijn nieuw leven ingeblazen en straatnamen verwijzen naar vroeger. De haven die hier ooit lag, is terug en ook het oude stratenpatroon is in ere hersteld. Het is een ‘nieuwe’ wijk maar met het karakter van toen.

Vanuit het oogpunt bewoners te informeren over de voortgang en ontwikkelingen in de wijk en eventuele (toekomstige) knelpunten en problemen te signaleren is er een wijkteam in het leven geroepen. Dit initiatief is tot stand gekomen tussen een aantal bewoners in samenwerking met de gemeente en beroepskrachten.

Speciaal voor de nieuwe bewoners is er een pagina waar de laatste ontwikkelingen zichtbaar zijn. Dat kunnen algemene, specifieke of projectgerichte ontwikkelingen zijn. Vanaf februari worden elke maand nieuwe video’s aan deze pagina toegevoegd.

Het wijkteam Noorderhaven

Het wijkteam Noorderhaven is een zelfstandige groep bewoners die samenwerkt, meedenkt en meebeslist over de wijk waar zij woont. De nadruk ligt op de leefbaarheid in de wijk. De belangrijke uitgangspunten zijn:

  • we houden ons bezig met problematiek vóór de voordeur (wijk gerelateerd)
  • nemen geen verantwoordelijkheid van de bewoners over
  • samen meedenken en kijken hoe e.e.a. is op te lossen/te verbeteren
  • gemeente/beroepskrachten/ondernemers betrekken bij het reilen en zeilen van de wijk én zoveel mogelijk samenwerken en concrete afspraken maken

We zijn een actief wijkteam. Heb jij suggesties of wil je weten of een bepaald onderwerp door het wijkteam al is opgepakt? Kijk dan hier. Zo niet: mail ons. Alle suggesties zijn welkom.