Het wijkteam Noorderhaven heet u van harte welkom!

Waarom een wijkteam?

Ongeveer 2 jaar geleden is de gemeente Zutphen gestart met actieve bewonersbijeenkomsten specifiek voor de wijk Noorderhaven. Doel was om bewoners te informeren over de voortgang in de wijk en eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Een aantal bewoners (huidige wijkteam) wilde zelf de regie voeren. Pro-actief meedenken en meekijken met wat er in de wijk gebeurt. De gemeente steunt dit initiatief. Het wijkteam fungeert als soort intermediair tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de beroepskrachten. Het resultaat is het huidige wijkteam gesteund door alle beroepskrachten.

Wat hebben we tot op heden gedaan?

Misschien is het ongemerkt aan u voorbij gegaan maar ook in het afgelopen jaar is het wijkteam al op verschillende fronten actief geweest. We zijn in gesprek gegaan met o.a. de gemeente, politie, Heijmans maar ook het Woonbedrijf ieder1. Tot op heden met goede resultaten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • in overleg met de gemeente op een aantal strategische plaatsen vuilnisbakken geplaatst
  • aandacht voor de verkeersveiligheid in de wijk (o.a. oversteekplaatsen Coenenparkstraat, 'racebaan' Dreef en oversteekplaats bij de Basseroord (fietstunnel) door inzet verkeerskundige
  • sluitingstijd McDrive beperkt en eigenaar McDonalds neemt iemand aan om afval in de wijk op te ruimen
  • veiligheid Noorderhaven (zero tolerance beleid voor oproerkraaiers en vervuilers)
  • overlastbeperkende maatregelen (zwervers en drugsdealers) bij de toen nog af te breken huisjes van 'Het Dagelijks Bestaan'

Wij zoeken nog...

Door de handen in één te slaan kom je veel verder dan alleen. Het wijkteam heeft u nodig. Zij bestaat op basis van commitment, draagvlak en deelname van u als bewoner uit de wijk. Wij zijn dan ook op zoek naar bewoners die ons willen ondersteunen bij:

  • secretariële werkzaamheden bestuur/mailverkeer van het wijkteam
  • het bijhouden van de website/Facebook
  • het organiseren van activiteiten (eenmalig, voor een bepaald project of voor meerdere projecten)
  • denktank voor het generen van ideeën of oplossingen

Wie komt ons helpen? Mail ons. Wil je alleen op de hoogte blijven meld je dan aan voor de e-mailservice.

Agenda