Wijknieuws

Welkom op de website van het Wijkteam Noorderhaven! De wijk Noorderhaven is een wijk volop in ontwikkeling. En dat blijft de aankomende jaren. In de Noorderhaven worden oud en nieuw met elkaar verenigd. Historische panden zoals 'Het Koelhuis', 'Pakhuis Noorderhaven' en de 'Zutphense Broodfabriek' zijn nieuw leven ingeblazen en straatnamen verwijzen naar vroeger. De haven die hier ooit lag, is terug en ook het oude stratenpatroon is in ere hersteld. Het is een 'nieuwe' wijk maar met het karakter van toen. Vanuit het oogpunt bewoners te informeren over de voortgang en ontwikkelingen in de wijk en eventuele (toekomstige) knelpunten en problemen te signaleren is er een wijkteam in het leven geroepen. Dit initiatief is tot stand gekomen tussen een aantal bewoners in samenwerking met de gemeente en beroepskrachten.