Wijkregisseur

Mijn naam is Han van Geel. Mijn eerste klus als wijkwerker had ik in 1999 op de oude Mars. Het ging om een avond met bewoners in toenmalig buurthuis de Komma.

In de Groene Amsterdammer was een artikel verschenen met de titel; Armoe is maar een begrip. Het artikel vormde de aftrap van een nieuwe samenwerking tussen bewoners en gemeente om de leefbaarheid van de Mars te verbeteren. Als wijkwerker mocht ik een schakel zijn in die samenwerking.

Nu, 2018, ben ik opnieuw wijkregisseur in het woongebied ten noorden van het spoor. Inmiddels heet het niet meer Mars maar Noorderhaven. Noorderhaven is inmiddels een gebied waar een diversiteit aan bewoners een nieuwe woonplek heeft gevonden. En terwijl ze er wonen, vorderen de bouwwerkzaamheden aan een wijk die nieuw elan toevoegt aan de stad.

Al enkele jaren treffen actieve bewoners in Noorderhaven en functionarissen van gemeente en instellingen elkaar in het periodiek overleg. In dit overleg wordt ieder kwartaal vooruitgeblikt naar ontwikkelingen en teruggeblikt op kwesties die spelen. Dat er nu een zelfstandig wijkteam wordt georganiseerd met een eigen website, bewijst voor mij dat bewoners echt de regie op de kwaliteit hun woonomgeving pakken. Ik heb veel vertrouwen in de groep mensen die dit initiatief neemt.