Groenvoorziening, afval en bloembakken

Doel: groene, schone en gezellige wijk.

Groenvoorziening en adoptie bloembakken: De gemeente heeft de borders aan de Coenensparkstraat en aan het Groote Bolwerk prachtig aangekleed met mooie grote planten en struiken. Om de wijk nog kleurrijker te maken zijn er grote bloembakken te adopteren. Deze bakken worden door bewoners zelf voorzien van planten/bloemen en onderhouden. De gemeente inventariseert of er nog meer bewoners zijn welke een bloembak willen adopteren. Informatie hierover volgt.

Zwerfafval: Het zwerfafval is een grote ergernis in de wijk. Ondanks dat de McDonald´s en de gemeente al het nodige doen om het zwerfafval op te ruimen, blijkt dit toch niet voldoende. Helaas kunnen wij het gedrag van de mensen die het zwerfafval veroorzaken niet veranderen. Wat wij wel kunnen doen is elkaar er op aanspreken. Wij gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente om te kijken wat wij hier samen aan kunnen veranderen.

Afval: 1½ jaar geleden heeft het wijkteam haar zorgen gedeeld tijdens een bijeenkomst met Circulus Berkel over het groenafval van de appartementen. Pasgeleden zijn wij met een medewerker van Circulus Berkel door de wijk gewandeld om te bekijken waar en hoeveel plekken er zijn om ons restafval heen te brengen. Later dit jaar komt de gemeente met een nieuw grondstoffenplan voor de komende 5 jaar. Ook kijken wij of er mogelijkheden zijn m.b.t. het groenafval (gfe) van de appartementen. Het heeft onze prioriteit en wij zijn in gesprek met zowel de gemeente als ook met Circulus Berkel om tot een passende oplossing te komen.

Wij houden u op de hoogte!