Het Waterplein in wording

Al maanden lang is gemeente Zutphen bezig met de aanleg van het Waterplein. Eind september gaat het er toch van komen. Feestelijk omringd door activiteiten van directe wijkbewoners zal het hart van de wijk vanaf dat moment een speciale plek zijn voor de wijkbewoners. Het zal een ontmoetingspunt worden, waar nu nog hard aan gewerkt wordt.
Om jullie een indruk te geven van de stand van zaken is er een video gemaakt die jullie vanaf hier kunnen bekijken.