Parkeren en veiligheid

Binnen het wijkteam houdt de werkgroep parkeren zich bezig met de leefbaarheid in de wijk rond parkeren.

Specifiek in Noorderhaven is de nabijheid van het station, bedrijven en scholen, waardoor bewoners uit Zutphen en omstreken van nature geneigd zijn om een nabije en goedkope oplossing te vinden voor het stallen van hun vervoermiddel (fiets, auto enzovoort).

De werkgroep zoekt nauwe verbanden met de gemeente Zutphen om te zorgen dat er een goede harmonie ontstaat rond het parkeren tussen bewoners en hun bezoekers en anderen. Voor bewoners en hun bezoekers is een aantrekkelijke oplossing nodig terwijl overlast door anderen moet worden vermeden.

De werkgroep veiligheid houdt zich bezig met verkeersveiligheid, overlast door derden en veiligheid in het algemeen. Verkeersveiligheid is een bijzonder belangrijk onderwerp omdat de Coenensparkstraat, sinds de bouw van de huizen rond de Noorderhaven, als hoofdverkeersader midden door de wijk loopt en schijnbaar noodt tot snel rijden. Veel belangrijk bedrijfsverkeer naar de industrieterreinen en nog steeds bouwverkeer vinden hierlangs hun weg. Ook andere (auto en fiets) hoofdroutes lopen direct langs woningen. Ook hier is nauw overleg met de gemeente noodzakelijk om te zorgen dat overlast tot een minimum beperkt kan worden.

Na het saneren van het stationsplein lijkt de Noorderhaven een goede plaats te worden voor jeugd om elkaar te ontmoeten. Ook hier moet worden gestreefd naar een harmonieuze situatie met de belangen van de bewoners. Eveneens een onderwerp voor de werkgroep.

In het algemeen is de Noorderhaven een nieuwe wijk waarvoor ook het veiligheidstoezicht opnieuw onder de loep moet worden genomen, overleg met politie en andere toezicht diensten is dus ook nodig.