Privacybeleid

Wijkteam Noorderhaven Zutphen

www.wijkteamnoorderhaven.nl 

Hier vind je de privacy verklaring van Wijkteam Noorderhaven Zutphen. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wijkteam Noorderhaven is een zelfstandige groep bewoners die wil samenwerken, meedenken en meebeslissen over de wijk Noorderhaven in Zutphen, waar deze bewoners wonen of werken. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Wijkteam Noorderhaven verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Leden van Wijkteam Noorderhaven en ondersteunende leden van het Wijkteam beschikken over gegevens voor het bijhouden van de website, het versturen van berichten via de e-mailservice en het voorbereiden, notuleren en/of organiseren van bijeenkomsten/activiteiten. Daarover lees je in deze verklaring meer.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Wijkteam Noorderhaven , neem dan gerust contact op via wijkteamnoorderhaven@gmail.com.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Wijkteam Noorderhaven . Deze worden hieronder toegelicht.

Het organiseren van evenementen

Wijkteam Noorderhaven organiseert voor de inwoners van de wijk verschillende evenementen. Om dit mogelijk te maken, zijn vrijwilligers nodig. Wij hebben gegevens nodig van mensen die zich hiervoor aanmelden, om hen op de hoogte te houden over het evenement.

Het versturen van nieuwsbrieven

Wijkteam Noorderhaven stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je ontvangt alleen een nieuwsbrief als je je hiervoor aanmeldt. We verzamelen hiervoor naam, (evt) adres en e-mailadres via het daarvoor bestemde formulier op de website van Wijkteam Noorderhaven .

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Wijkteam Noorderhaven via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je te kunnen bereiken.

Analytics

De website van Wijkteam Noorderhaven verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Bewaren van gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wijkteam Noorderhaven, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het organiseren van evenementen

Als jij je hebt aangemeld als vrijwilliger voor een evenement, bewaren we jouw gegevens zolang de communicatie rond dat evenement nodig is. Als jij hebt aangegeven vaker beschikbaar te zijn als vrijwilliger of de nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren wij jouw gegevens. Als je eenmalig wilt meewerken, verwijderen we jouw gegevens na afloop van het evenement.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Gmail. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar wijkteamnoorderhaven@gmail.com.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Wijkteam Noorderhaven via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Gmail

De nieuwsbrieven worden verzonden met Gmail. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Gmail.

MijnDomein

De website van Wijkteam Noorderhaven wordt gehost bij MijnDomein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MijnDomein. Hiermee heeft de beheerder van de website een verwerkersovereenkomst afgesloten.

LeuverInc. en Wijkteam

De website wordt beheerd door leden van het Wijkteam en LeuverInc. Zij hebben inzage in de gegevens die op de website worden ingevuld, maar slaan dit niet op.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Wijkteam Noorderhaven vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Wijkteam Noorderhaven . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Wijkteam Noorderhaven.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Wijkteam Noorderhaven vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Wijkteam Noorderhaven niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Wijkteam Noorderhaven jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via wijkteamnoorderhaven@gmail.com.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door Wijkteam Noorderhaven of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Wijkteam Noorderhaven privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Plichten

Wijkteam Noorderhaven verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk vanuit toestemming van de betrokken persoon. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van informatie. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Wijkteam Noorderhaven de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Wijkteam
Noorderhaven met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Wijkteam Noorderhaven behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wijkteam Noorderhaven dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wijkteam
Noorderhaven te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via wijkteamnoorderhaven@gmail.com.