Sociale activiteiten

Binnen het wijkteam houdt het groepje Sociale Activiteiten zich bezig met het leggen van verbindingen tussen diverse belangengroepen. Dat kunnen contacten met ZoZijn, De Knarrenhof, Het Sociaal Wijkteam en andere mogelijke partners zijn. Centrale vraag is steeds: wat kunnen we samen voor de wijk betekenen als het gaat om contact, eenzaamheid, hulp en samenwerking. Incidenteel kunnen activiteiten georganiseerd worden zoals bijv. in het kader van Burendag.

Het hele team is nog in ontwikkeling, dit is een eerste aanzet.