Zwerfvuil rapen voor een groene Mars

Bron: Nieuwsbrief Zutphen Energie, juli 2024

De klimaatverandering gaat ook Zutphen treffen. De gemeente is daarom samen met bedrijven, maatschappelijke organisatie én bewoners gestart met het aanpakken van De Mars. Dit versteend bedrijventerrein vormt het grootste hitte-eiland van onze stad. Bij hitte-golven koelt het er ’s nachts nauwelijks af, waardoor het gebied warmte blijft uitstralen en de hele stad er last van heeft.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het plan ‘De Groene Mars 2.0’. Het idee is meer groen te scheppen, want planten (vooral bomen) laten door verdamping van vocht de temperatuur dalen.
 
Onderdeel van het plan is werken aan de biodiversiteit. Daar hoort het verwijderen van zwerfvuil bij. Afgelopen zaterdag zijn rapers van Extinction Rebellion, De Werkmakers en ZutphenEnergie (ZE) aan de slag gegaan met ‘Cleanup De Mars’. Ze hebben in de groene zone rond het Polplein zakken vol rondslingerend afval verwijderd. De gemeente zorgde voor de grijpers en het afvoeren van de ‘oogst’.

Zaterdag 31 augustus is de volgende cleanup, want er ligt nog heel veel. Rapers zijn van harte welkom, belangstellenden kunnen zich melden bij de Energiewinkel (Overwelving 10, 0575-712072, contact@zutphenenergie.nl).