Wijkteam Noorderhaven

Het wijkteam is een zelfstandige groep bewoners die wil samenwerken, meedenken en meebeslissen over de wijk waar zij woont. Onze kerntaak is de leefbaarheid in de wijk vergroten d.m.v. het ondersteunen en/of meehelpen bij het organiseren van activiteiten. Ook houdt het Wijkteam zich, waar mogelijk, bezig met o.a.:

 • Knelpunten in de wijk en buurt;
 • Verkeer;
 • Bouwperikelen;
 • Bewonersparticipatie.

Er zijn diverse werkgroepen die zich bezig houden met een groot aantal thema’s.

Belangrijke uitgangspunten voor het bestaansrecht van het wijkteam zijn:

 • Het wijkteam neemt niet de verantwoordelijkheid van de bewoners over maar wil samen met hen meedenken en kijken hoe e.e.a. is op te lossen/te verbeteren.
 • De gemeente, beroepskrachten, ondernemers w.o. Heijmans in de wijk betrekken bij het reilen en zeilen van de wijk en indien mogelijk samenwerken en mogelijk afspraken maken.

Het Wijkteam bestaat uit:

 • bestuur
 • projectleden (bewoners die zich voor projecten willen committeren)
 • actieve leden (bewoners waar het bestuur bij activiteiten een beroep op kan doen).
  Benieuwd wie er in dat team actief zijn?

Het wijkteam vergadert in principe 6 maal per jaar openbaar. Daarnaast hebben de wijkteamleden onderlinge overleggen en zijn er regelmatig overleggen met (andere) bewoners of beroepskrachten (bijvoorbeeld ter voorbereiding van een activiteit). Het wijkteam is gesprekspartner voor instanties waar het de wijk Noorderhaven betreft.

Waarom hebben wij u nodig?

Privacybeleid

Inside-documenten voor vrijwilligers